Obchodné podmienky | Doprava | Splátky | Pomoc pri nákupe | Často kladené otázky FAQ | Kontakt Prihlásenie | Registrácia
PCmania.sk - Nakupujte za najlepšie ceny
Doručenie do 24 hodín

Tovar Vám doručíme do 24 hodín
od vyexpedovania!

Nákupný košík (0 ks)

Váš nákupný
košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

Kupujúci ako dotknutá osoba slobodne týmto prejavuje vôľu a vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytne. Za pravdivosť osobných údajov zodpovedá kupujúci, ako osoba, ktorá ich do informačného systému poskytla. Informačnému systému bolo pridelené registračné číslo 201409798 Úradom na ochranu osobných údajov. Zmluvné strany sú si vedomé práv a povinností, vyplývajúcich im z platnej právnej úpravy, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci týmto potvrdzuje, že poskytol svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany predávajúceho, resp. s ich sprístupňovaním príjemcom a poskytovaním tretím osobám, v zmysle platnej právnej úpravy, a to v takom rozsahu, aby bolo zabezpečené všetko potrebné súvisiace s riadnym dodaní tovaru kupujúcemu. Kupujúci súhlasí, aby osobné údaje v mene prevádzkovateľa spracúval sprostredkovateľ.